Verstandig beleggen met de fundamentele analyse

22 september 2016 18:35 | 434 keer gelezen

In dit artikel wordt nader toegelicht hoe u kunt beginnen met verstandig beleggen. Beleggen kan risico’s met zich meebrengen. Het is voor beleggers mogelijk om risico’s tijdens het beleggen te beperken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u zelf kunt starten met online beleggen en hoe u risico’s kunt beperken. Lees verder!

Verstandig beleggen

CFD beleggen

CFD beleggen is een ander woord voor online beleggen. CFD beleggen staat voor Contract For Difference, bij deze beleggingsvorm sluiten de belegger en de aanbieder van het beleggingsprogramma een overeenkomst. Bij deze vorm van beleggen kunnen beleggers winst realiseren met de voorspelling van de koers. In tegenstelling tot de traditionele manier van beleggen, kunnen beleggers met CFD beleggen wel beleggen met een kleine inleg en op korte termijn. Dit wordt later in het artikel nader toegelicht.

Bij CFD beleggen draait het om de voorspelling van de koers, beleggers kunnen hiermee winst realiseren. Bij een goede voorspelling van de koers, ontvangt de belegger het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs van de aanbieder van het beleggingsprogramma. De belegger heeft in dit geval winst gerealiseerd.

Bij een verkeerde voorspelling van de koers, heeft de belegger te maken met een verlies. In dit geval dient de belegger het verschil tussen de openings- en sluitingsprijs aan de aanbieder van het beleggingsprogramma te betalen.

Voordelen van CFD beleggen

CFD beleggen brengt veel voordelen met zich mee. Zoals eerder werd aangegeven, is het bij CFD beleggen mogelijk om te beleggen met een kleine inleg op korte termijn. Bij een beleggingsprogramma maken beleggers automatisch gebruik van het hefboomeffect. Het hefboomeffect zorgt ervoor dat beleggers in staat zijn om te beleggen met een klein bedrag. De hefboom vergroot de inleg met een vooraf bepaalde hefboomfactor, de grootte hiervan is afhankelijk van het soort effect waar een belegger in wil beleggen. Hieronder wordt een voorbeeld geïllustreerd.

Hefboomeffect

Figuur 1: Verstandig beleggen – Voorbeeld van de hefboom. Klik om te vergroten.

In bovenstaand voorbeeld wil een belegger beleggen in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf. De belegger wil een beleggingspositie openen met een inleg van 100 euro. De hefboom vergroot de inleg met 20 (100 euro maal 20). Dat betekent dat de inlegwaarde van de belegger hoger wordt, namelijk 2.000 euro. Met de nieuwe inlegwaarde kan de belegger een hogere aandelenpositie innemen. Tevens kan de belegger meer winst realiseren bij een goede voorspelling van de koers.

Verstandig beleggen: Risico’s beperken

Beleggers kunnen op verschillende manieren risico’s tijdens het beleggen beperken. Beleggers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van twee handige functies in het beleggingsprogramma. Deze functies worden weergegeven bij het openen van een beleggingspositie. Zodra een belegger heeft gekozen om te beleggen in een bepaald effect, kan de belegger ook gebruik maken van deze functies.

Met deze functies kunnen beleggers een gewenst rendement en een maximaal verlies instellen. Met een maximaal verlies bedoelen we het maximale wat een belegger bereid is om te verliezen tijdens deze belegging. Zodra de koers één van de aangegeven punten bereikt wordt de beleggingspositie gesloten. Hieronder worden de beleggingsfuncties weergegeven. Hier is te zien dat de functies anders zijn genoemd; sluiten bij winst en sluiten bij verlies.

Voorbeeld profit call en stop loss

Figuur 2: Verstandig beleggen – Functies in het beleggingsprogramma. Klik om te vergroten.

Beleggingsmethode: Fundamentele analyse

Een andere manier om risico’s tijdens het beleggen te beperken is door te beleggen aan de hand van een aanleiding. Beleggers kunnen een aanleiding vinden door gebruik te maken van een beleggingsmethode. Een bekende en simpele beleggingsmethode is de fundamentele analyse. Bij deze beleggingsmethode wordt er gekeken naar recente ontwikkelingen met betrekking tot de financiële situatie van een effect.

De recente ontwikkelingen kunnen beleggers vinden in de dagelijks gepubliceerde nieuwsberichten. Deze nieuwsberichten kunnen positief of negatief zijn. Op basis hiervan kunnen beleggers besluiten om te speculeren op een koersstijging of koersdaling. Beleggen op een koersdaling wordt overigens ook wel long gaan genoemd en beleggen op een koersdaling wordt ook wel short gaan genoemd. Bij online beleggen gaat het om de voorspelling van de koers, dat betekent dat het mogelijk is om te beleggen op een koersstijging en op een koersdaling.

Bij een positief nieuwsbericht besluiten wij vaak te speculeren op een koersstijging. Wij denken dat de aandelen van dat bedrijf in waarde zullen stijgen onder de beleggers en dat hierdoor de koers zal gaan stijgen. Hieronder wordt een voorbeeld van een positief nieuwsbericht geïllustreerd.

Voorbeeld positief nieuwsbericht

Figuur 3: Verstandig beleggen – Voorbeeld positief nieuwsbericht. Klik om te vergroten.

Bij een negatief nieuwsbericht kiezen wij er vaak voor om te speculeren op een koersdaling. Wij geloven dat de aandelen van dat bedrijf in waarde zullen dalen onder de beleggers en dat hierdoor de koers ook zal gaan dalen. Hieronder wordt een voorbeeld van een negatief nieuwsbericht geïllustreerd.

Voorbeeld negatief nieuwsberichtFiguur 4: Verstandig beleggen – Voorbeeld negatief nieuwsbericht. Klik om te vergroten.

Beleggen oefenen op werkelijke koersen

Met een online beleggingsprogramma hebben beleggers de mogelijkheid om het beleggen te oefenen op werkelijke koersen. Daarbij lopen de beleggers geen financieel risico, omdat de beleggers beleggen met fictief geld. Bij een demo account ontvangen beleggers een fictief bedrag van 20.000 euro, waarmee onbeperkt geoefend kan worden. Dit is een uitstekende manier om meer ervaring op te doen in het beleggingsprogramma.

Tevens kunnen beleggers ervoor kiezen om gebruik te maken van de cursus beleggen. In deze cursus worden verschillende aspecten met betrekking tot CFD beleggen nader toegelicht. Deze cursus is geschikt voor beginnende beleggers die niet goed weten hoe ze moeten starten.

Download het gratis beleggingsprogramma!

Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fundamentele_analyse